Kalite Hedeflerimiz

 

 

 

·         Üniversitemizin yurtdışındaki üniversiteler ve kurumlar ile kültürel ve eğitimsel işbirliklerini geliştirmek ve güçlendirmek

 

 

·         Üniversitemizin uluslararası ortaklıklar ile bağlantılarını geliştirmek; bu bağlamda, yılda en az 5 tane ortaklık yapmak

 

 

·         Tüm dünya ülkeleri ile imzalanması hedeflenen ikili ve çok taraflı kültürel ve eğitimsel işbirliği protokollerinin ve ortak lisans/lisansüstü programların sayısını arttırmak; bu kapsamda, yılda en az 1 tane ortak lisans/lisansüstü program açmak; en az 5 tane uluslararası sertifika programı geliştirmek

 

 

·         Üniversitemize gelen heyetlere üniversite tanıtımı, rehberlik gibi çeşitli hizmetler sunmak

 

 

·         Uluslararası yaz okulu, staj, uluslararası ödül töreni ve konferanslar gibi organizasyonları düzenlemek ve ilgili organizasyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak

 

 

·         İmzalanan protokoller çerçevesinde akademisyen ve öğrenci değişimini sağlamak

 

 

·         Yükseköğretim kalitesini artırmak amacıyla üniversitemizin giden ve gelen akademisyen sayısını arttırmak; en az 2 akademisyen değişimi gerçekleştirmek

 

 

·         YTÜ öğrencilerine yurtdışı eğitim imkânları ve yurtdışı bursları konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve bu konuları içeren yılda en az 5 seminer düzenlemek