Bölüm Koordinatörlerinin Dikkatine

Sayın Bölüm Koordinatörleri,

Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak yabancı üniversiteler ile imzalamış olduğumuz protokoller/antlaşmalar çerçevesinde ya da karşı üniversite ile henüz bir anlaşma imzalanmamışsa free mover hareketliliği çerçevesinde üniversitemize değişim öğrencileri kabul etmekteyiz.

Bu kabul işlemini bir süreç olarak yürütmekteyiz ve adımları aşağıdaki şekildedir:

1. Öncelikle üniversitemizde protokoller ya da free mover hareketliliği çerçevesinde değişim öğrencisi olmak isteyen öğrencilerin başvuru belgelerini, e-mail yolu ile elektronik ortamda ve posta yolu ile orijinallerini, sitemizde gelen öğrenci ve free mover sekmelerinde belirtilmiş olan son başvuru tarihlerine kadar kabul etmekteyiz.

2. Daha sonra öğrencilerin belgelerini değerlendirip kabul edilenlere kabul belgelerini elektronik olarak ve orijinal olarak göndermekteyiz.

3. Bundan sonraki aşamada sizlere öğrencilerin belgelerini göndermekteyiz. Süreç Erasmus hareketliliğiyle benzerlik taşımaktadır.

4.  Bu belgelerin bir fotokopisini alarak tarafınızca saklanmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

5. Sizin de uygun görüşünüz üzerine Öğrenim Protokollerini (Learning Agreement) (3 adet) imzalayarak bir adedini tarafınızca saklanmak üzere tutup diğer ikisini tekrar ofisimize ulaştırmanızı saygılarımızla arz etmekteyiz.

6.  Bunun yanı sıra öğrenciler Öğrenim Protokolünde yer alan derslerde daha sonra değişiklik yapabileceklerdir.

7.  Ayrıca Öğrenim Protokolünde yar alan ders kod ve gruplarının doğru olması seçilmiş olan derslerin sisteme kaydedilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

Uluslararası İş Birlikleri ve Ortak Programlar Birimi