Bölüm Koordinatörleri

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

Arş. Gör. Tuba UĞRAŞ

4847

tubaugras@gmail.com

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Arş.Gör. Zahide Gül KARAAĞAÇ

 

5583

 

zahidegulk@gmail.com

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

Matematik Eğitimi - Doç. Dr. Hülya KADIOĞLU

5580

hkadio@yildiz.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Genç Osman İLHAN

5550

gosman.ilhan@gmail.com

Temel Eğitim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Nur TUĞLUK

5584

mntugluk@yildiz.edu.tr

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Semin KAZAZOĞLU

4853

semink@yildiz.edu.tr

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Emel AKYOL

Doç. Dr. Müge SARI YILMAZ

4763

4774

eakyol@yildiz.edu.tr

mugesari@yildiz.edu.tr

 

Matematik Mühendisliği Bölümü

PROF. DR. COŞKUN GÜLER

DOÇ. DR. FATMA AYDIN AKGÜN

DOÇ. DR. ÜLKÜ YEŞİL BABUŞCU

4599

4606

4597

cguler@yildiz.edu.tr

fakgun@yildiz.edu.tr

ubabuscu@yildiz.edu.tr

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hale BERBER YAMAK

4673

haleberber@yahoo.com

Biyomühendislik Bölümü

ÖĞR. GÖR. DR. AZİME ERASLAN

  4658

azimeyilmaz1@gmail.com

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

DOÇ. DR. AYŞE KARADAĞ

4583

karadaga@yildiz.edu.tr

MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

 

Mimarlık Bölümü

 

Prof. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU

 

2602

 

aysenc@gmail.com

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR

Ar. Gör. Enes AYDIN

2635

2635

erhankurtarir@gmail.com

kurtarir@yildiz.edu.tr

enesaaydin@hotmail.com

enesa@yildiz.edu.tr

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kırmızı 2688 bu.kirmizi@gmail.com

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Mehmet Sıddık AKTAŞ

5761

aktas@yildiz.edu.tr

 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr.Kamuran A. KADIPAŞAOĞLU

6307

kamuran@yildiz.edu.tr

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ

5846

sozcira@yildiz.edu.tr

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Tansal GÜÇLÜOĞLU

5912

tansal@yildiz.edu.tr

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Claudia Fernanda YAŞAR

5952

cfyasar@yildiz.edu.tr

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Hande ERSÖZ DEMİRDAĞ

Öğr. Gör. Ayşe AYHAN

4405

4409

handeersoz2003@yahoo.com

ayseayhan@yahoo.com

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emel ORDU (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Şener ÇİNTESUN (Üye)

Araş. Gör. Dr. Günseli GÜR KURT (Üye)

Araş. Gör. Munise YURTSEVER (Üye)

4467

4349

4475

4465

bemel@yildiz.edu.tr

cintesun@yildiz.edu.tr

gunseli@yildiz.edu.tr

munise@yildiz.edu.tr

Fizik Bölümü

Prof.Dr. Orhan ÖZDEMİR

Prof.Dr.Murat ODUNCUOĞLU

Doç.Dr. Nimet YILMAZ CANLI

Doç.Dr.Baki AKSAKAL

4279

4237

4278

------

ozdemir@yildiz.edu.tr,   ytuorhan@gmail.com

murato@yildiz.edu.tr

niyilmaz@yahoo.com

aksakal@yildiz.edu.tr

Kimya Bölümü

Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA

4152

kocaoba@yildiz.edu.tr

İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Filiz KARAMAN

4425

fkaraman@yildiz.edu.tr

Matematik Bölümü

Doç. Dr. Eyüp KIZIL

4320

kizil@yildiz.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fikret YILDIRIM

Arş. Gör. Dr.Banu ÖZTÜRK

Arş. Gör. Zeynep Pınar CAN

4452

4447

-----

Fikretyildirim1981@gmail.com

obanu@hotmail.com

zeynepinarcan@gmail.com

İnsan ve Toplum Bilimler Bölümü

Araş. Gör. Çağrı TAŞGETİREN

4125

cagritasgetiren@gmail.com

MAKİNE FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm Adı

Koordinatörün Adı – Soyadı

Dâhili Numarası

E-mail Adresi

Makine Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Orhan ÇAKIR

2750

orhanc@yildiz.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Nihan Çetin DEMİREL

2368

nihan@yildiz.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi M. Selçuk ARSLAN

2963

arslanmselcuk@gmail.com

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA

6849

okama@yildiz.edu.tr

İşletme Bölümü

Arş. Gör. Gökhan ÖZKAYA

6862

gokhanozkaya@gmail.com

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör. Dr. Abdurrahman GÜMÜŞ

6862

abdurrahmangumus001@gmail.com

İNŞAAT FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Pelin ÖZENER (Başkan)

5227

tohumcu@yildiz.edu.tr

Harita Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BAKIRMAN

Arş. Gör. Özge ÖZTÜRK HACAR

5284

5326

bakirman@yildiz.edu.tr

ozgeo@yildiz.edu.tr

Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Selami DEMİR 

5372

seldemir@yildiz.edu.tr

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ferdi ÇAKICI(Koordinatör)

Arş.Gör.Süleyman DUMAN(Koordinatör Yrd.)

2983

fcakici@yildiz.edu.tr

sduman@yildiz.edu.tr

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Hasan Kayhan KAYADELEN (Koordinatör)

Ar.Gör.Berna KANBEROĞLU (Koor. Yrd.)

2942

2936

hkayhan@yildiz.edu.tr

bkanber@yildiz.edu.tr

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

Sanat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU

5042

mnuhoglu@yildiz.edu.tr

İletişim Tasarımı Bölümü

Doç. Dr. Orton AKINCI

5052

ortonak@yahoo.com

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Dr. Ögr. Üyesi Çiğdem ERKEN 5066 cigdemerken@gmail.com

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm Adı

 

Koordinatörün Adı – Soyadı

 

Dahili Numarası

 

E-mail Adresi

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Tolga EMİRLER

8068

emirler@yildiz.edu.tr