Faydalı Linkler

YURT DIŞI BURSLAR

1) Asian Development Bank

Asya ülkelerinin iktisadi büyümelerine yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunan bu banka, bankacılık, maliye ve iktisat konularında eğitim görmüş olanlara eğitim, staj ve istihdam imkanı sağlamaktadır.

irtibat: Asien Development Bank 2330 Roxas Boulevard, Pasay City-Philippines

2) CEC-Commision of the European Communities

Avrupa Birliği ve Avrupa'nın sorunları üzerine eğitim ve araştırmaları olan üniversitelerde öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 50 öğrenciye lisansüstü eğitim bursları verilmektedir. Burs isteyen öğrenciler, öğrenim yapmak istedikleri kuruma bizzat müracaat etmeli ve burs talepleri kurum tarafından iletilmektedir.

 irtibat: CEC 23-27 Avenue de la Joyusee-Entree, Bruxelles Belgium

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

irtibat: Rue Montoyer 1040 Bruxelles - Belgique

Tel: (32-2) 512 40 29/512 10 65/513 94 20/513 40 95

3) Council of Europe

Avrupa Komisyonu alan sınırlaması olmaksızın tüm konularda, komisyona üye ülkelerin öğrencilerine çok çeşitli miktar ve süreli burslar vermektedir. Genel olarak tüm harcamaları karşılayan burslar, Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilerek branşın niteliklerine göre öğrenci seçimi ve başvuruların resmi makamlar aracılığıyla yapılması istenmektedir.

 irtibat: MEB-Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü-Ankara

Tel:0312-418 21 89, Fax:0312-418 45 53

4) ECSC-European Coal and Steel Community

Avrupa İktisadi Topluluğu'nun çekirdek kuruluşu olan Avrupa kömür ve çelik topluluğu üye ülkelerin üniversitelerinde konu ile ilgili alanlarda master, araştırma çalışmaları ve incelemelerde bulunmak amacıyla 50 öğrenciye burs vermektedir. Öğrencilerin 30 yaşından küçük ve en az lisans eğitimlerinin 3. yılını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

irtibat: ECSC Direction du Personnel 13.Boulevard Grande Duchesse,Charlotte-Luxemburg

5) EP-European Parliaments

Avrupa Parlementosu Eğitim Komisyonu'nca uluslararası ilişkiler, siyaset tarihi alanlarında ilgili bölüm mezunlarına yönelik olarak Robert Schuman araştırma bursları veriliyor. Eğitim ve araştırma çalışmaları süresince tüm masrafları karşılayan burslar için hükümet kurumlarında ve üniversitelerde görevli olanlara öncelik tanınımaktadır. Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir. Başvuru neticeleri Ekim ayı içerisinde açıklanmaktadır.

 irtibat: European Parliament Direction de L'information Centre European, Luxemburg Ambassade de Turquie Conselier de L'Education 20. Rue Marie Adelaide L-2128 Luxemburg

Tel: (352) 44 32 81

6) EURATOM-European Atomic Energy Community

Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin nükleer araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma çalışmaları için burs vermektedir. İlgili alanlarda lisans eğitimini tamamlamış ve çok iyi derecede yabancı dil bilen adayların 2 yıl süre ile yol ücreti dahil tüm masraflarını karşılayan burslar verilmektedir.

 irtibat: EURATOM Direction Generale de la Recherce et de L'Enseignment 53, rue Belliard, Bruxelles-Belgium

7) FAO-Food and Agriculture Organization IFAD-International Fund for Agriculture Development

Bu iki kuruluş BM ülkeleri içinde ziraatin geliştirilmesi, ülkelerin tarım kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak tarımsal açıdan kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri amacıyla çalışmalarda bulunarak araştırma ve geliştirme projeleri hazırlıyor ve ülkelere düşük faizli kredi ile mali destek sağlamaktadır. Ziraat mühendisliği, tarım iktisadı ve maliye alanlarında eğitim gören öğrenciler ile akademisyenler aşağıdaki adreslere müracat edebilirler.

 irtibat: -FAO Via delle Terme di Caracalle 00100 Roma-Italy

FAO Nezdinde Türkiye Temsilciliği Eğitim Müfettişliği

28 Via Palestro 00185 Roma-Italy Tel: (39-6) 474 14 35 - 475 15 49

8) Ford Foundation

Geşilmekte olan ülkelerdeki iktisad ve işletme alanlarında eğitim gören öğrenci ve akademisyenlere eğitim, araştırma ve staj bursları sağlanmaktadır.

 irtibat: Ford Foundation 320 E. 43 rd Street New York, NY 10017 USA

9) FU-Foundation Universitaire

Sosyal bilimler, doğal bilimler ve uygulamalı fen bilimleri alanlarında araştırmaları desteklemek ve öğrencilere burs vermek amaçlarını güden bu vakıf tarafından özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili çalışmalar desteklenmektedir. 

irtibat: Foundation Universitaire  Rue d'Edmont 11,8-1050 Bruxelles-Belgium

10) GATT-General Agreements on Tarrifs and Trade

Bu organizasyon iktisat, uluslararası gümrük, ithalat ve ihracat alanında uzman akademisyenler için kısa süreli eğitim ve istihdam olanakları sağlamaktadır.

irtibat: GAAT Palais des Lausanne,CH-1121 Geneva21-Switzerland

11) HAIL-Hague Academy of International Law

Hukuk alanında doktora sonrası araştırma çalışmaları için çeşitli burslar verilmektedir.

irtibat: HAIL Peace Palace, Den Haag-Netherland

12) IAEA - International Atomic Energy Agency

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da EURATOM ile işbirliği içerisinde çeşitli eğitim ve araştırma bursları vermektedir ve bu konularda uzman akademisyenlere istihdam olanağı sağlamaktadır.

irtibat: IAEA Vienna International Center Wagramer Strasse P.O. Box:100-A1400 Vienna-Austria

13) IBRD-International Bank for Reconstruction and Development

IBRD kurumlarindan birinde, özellikle de Dünya Bankası bünyesinde çalışmak üzere uzman personel ihtiyacını temin etmek için bankacılık, maliye, iktisat, işletme ve uluslararası hukuk dallarından birinde master veya doktora derecesine sahip, pratik tecrübesi bulunan ve çok iyi derecede yabanci dil bilen genç akademisyenlere son derece iyi imkanlarda eğitim ve istihdam imkanları sağlanmaktadır.

irtibat: IBRD Young Professionals Program World Bank 1818 H.Street NW, Washington DC. 20443 - USA

14) IBWM-International Bureau of Weights and Measures

Standardizasyon alanında incelemelerde bulunmak üzere Fransızca veya İngilizce bilen teknik fakülte mezunlarına 6 ay süre ile tüm harcamaları kapsayan burslar sağlanmaktadır.

irtibat: IBWM, Pavillion de Bretiuil 92, Sevres-France

15) ICAO-International Civil Aviation Organization

Bu kuruluş sivil havacılık, meteoroloji, işletme, iktisat, aeronotik ve haberleşme alanlarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Bu amaçla öğrenci ve akademisyenlere burs, staj ve istihdam olanakları sağlanmaktadır.

irtibat: ICAO Pö.Box:400 Succursale Place de L'Aviation International

100 Sherbrooke Str. West Montreal H 3A 2 R2-Canada

16) ICOGRADA-International Council of Graphic Design Association

İç mimari, peyzaj mühendisliği, grafik desinatörlüğü alanlarında mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerindeki öğrenci ve akademisyenlere eğitim ve staj bursları verilmektedir.

 irtibat: ICOGRADA Po.Box:868 Amsterdam C, Netherland

17) IIE-Institute of International Education

Eğitim ve kültürel mübadeleler yoluyla ABD ile diğer ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim, yaz stajı ve İngilizce eğitim kursları ile çeşitli burs programları uygulamaktadır.

 irtibat: Study America 809 United Nations Plaza, NY 10017 New York

Tel: (212) 984 54 50 Fax:(212) 984 54 84 

18) IIEP-International Institute for Educational Planning

Eğitim planlaması konusunda araştırma ve seminerlere katılabilmek için lisans öğrenimlerini eğitim alanında yapmış ve en az 2 yıl tecrübesi bulunan öğrencilere 10 ay süre ile tüm masrafları karşılayan burslar verilmektedir.

irtibat: IIEP, 7.rue Eugene Delacroix-75000 Paris 16e-France

19) ILC-International Legal Center

Hukuk öğreniminin geliştirilmesi ve hukuk kurallarının güçlendirilmesi amacıyla araştırma çalışmalarını destekleyen ve ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi, bu kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.

irtibat: ILC, 866 United Nations Plaza,New York, NY 10017 USA

20) ILO-International Labour Organization

Ülkelerdeki çalışma koşullarını iyileştirmek ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla faaliyette bulunan bu kuruluş endüstri mühendisliği ve ilişkileri, iktisat, istatistik, iş organizasyonu, işçi eğitimi ve sendikacılık alanlarında eğitim çalışmaları için burs ve istihdam olanakları sağlamaktadır.

irtibat: ILO Personnel Department    4.Route des Morillons CH-1211 Geneva 22- Switzerland

21) IMF-International Monetary Fund

IMF bünyesindeki organizasyonlara uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere iktisat, maliye ve istatistik konularında en az Ph.D. derecesine sahip çok iyi derecede İngilizce bilen ve tercihen Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ya da bankalarda çalışanlara çok iyi imkanlarla eğitim ve istihdam olanağı sağlamaktadır.

irtibat: International Monetary Fund, Young Proffesional Program

19th and H.Street, NW;Washington dc.20431 USA

22) IPSF-International Pharmaceutical Students Federation

Bu kuruluş eczacılık öğrenimi yapan öğrencilere çeşitli ülkelerde staj olanakları vermektedir. Aynı zamanda lisansüstü düzeyde araştırma programları da düzenlemekte olup, çeşitli eğitim ve burs olanakları da vermektedir.

irtibat: IPSF Po.Box:67 Hellerup-Denmark

23) INTRAC-International Training and Research Centre for Development

Küresel iktisat, iktisadi kalkınma ve kalkınmanın toplumsal iktisadi yönleri konularında düzenlenen seminerlere ve 9 ay süreli araştırma çalışmalarına katılmak üzere lisansüstü ve doktora düzeyindeki öğrencilere yeterli miktarda burs sağlanmaktadır. Adayların çok iyi derecede Fransızca veya İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

irtibat: IRFED 49 rue de la Glaciere 75000 Paris 13-France

24) IWS-International Wool Secretariat

Tekstil mühendisliği, tekstil terbiyesi ve tekstil ziraati alanlarında lisansüstü düzeyde eğitim, araştırma ve staj bursları verilmektedir. Adayların eğitim boyunca tüm masrafları karşılanmaktadır.

irtibat: International Wool Secretariat Wool House, Carlton Gardens, London SW-England

25) LIONS Club International

Lions Club temsilciliklerinin bulunduğu bütün ülkelerde alan sınırlaması yapılmaksızın başarılı öğrenciler için yurtiçinde ve yurtdışında eğitim bursları, staj ve mesleki asistanlık olanakları sağlanmaktadır.

irtibat: -Lions Club International

300 22 nd Street Oak Brook, Illınois IL 60570 USA

Lionslar Spor ve Kültür Vakfı

E-5 üzeri No.34 Mimar Sinan, Büyükçekmece-İST.

26) NAFSA-National Association for Foreign Student Affairs

ABD ile diğer ülkeler arasında öğrenci değişimi ve staj programları düzenlemektedir.

irtibat: 1875 Connecticut Avenue NW, Suite 1000 Washington DC 20009-5728

27) NATO-North Atlantic Treaty Organization

Türk Hükümeti emrine verilen NATO buslarının dağıtım ve kullandırılması TÜBİTAK tarfından organize edilmektedir. NATO’nun yurtdışı burs programları doktora ( NATO-A1) ve araştırma (NATO-A2) bursları olmak üzere iki sınıftan oluşmaktadır.

irtibat: -NATO Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği - Permanent Mission of Turkey

Boulevard Leopold III - 81110 Bruxelles-Belgium

Tel: (32-2) 728 68 00 - 728 68 01

TÜBİTAK Tel: (0-312) 468 53 00

28) NIH-National Institution of Health

Sağlık ve tıp alanında lisansüstü öğrenim, doktora ve araştırma bursları verilmektedir.

 irtibat: Fogart Int. Center, Bethesda MD 20892 Maryland

Tel:(301) 496 19 53 Fax:(301) 402 07 79

29) IMO-International Maritime Organization

Uluslararası denizcilik kurallarını düzenleyen bu kuruluş tarafından çeşitli eğitim programları uygulanarak deniz mimarisi, seyir ve hidrografi, gemi mühendisliği, deniz araştırmaları, çevre koruma ve deniz ekolojisi alanlarında Birleşmiş Milletler Kalkınma programları çerçevesinde uygun tesislerin bulunduğu ülkelerde öğrenci ve öğretim üyelerine burs sağlamaktadır.

irtibat: International Maritime Organization 104 Piccadilly - London England

30) OECD-Organization for Economic Cooperation and Development

Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuş bulunan Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunuyor. OECD bünyesinde, yetişmiş uzman eleman temini için ekonomi, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları alanlarında doktora ve doktora üzeri çalışmalar yapan ve en az 2 dil bilen adaylara finansal destek ve istihdam imkânı sağlanıyor.

irtibat: OECD Departmen of Human Resources

2.rue Andre Pascal, F 75018 Paris-France

OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

9.rue Alfred Dehodenc, 75116 Paris-France

Tel: (33-1 ) 428 85 002-452 45 224 

31) Rockefeller Foundation

Bu kuruluş tüm ülke öğrenci ve akademisyenlerine, geri kalmış ülkelerin iktisadlarınıi geliştirecek projelerin hazırlanması ve uygulanması programlarında çalışmak üzere eğitim, staj ve istihdam olanakları vermektedir.

irtibat: Rockefeller Foundation 1133 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 USA

32) Rotary International

Rotary International Rotaryen derneklerinin bulunduğu tüm ülkelerde yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans eğitim bursu vermektedir. Türkiye'de verilen burslar genellikle işletme, iktisat, mühendislik ve güzel sanatlar alanlarındadır. Burslar ABD, Kanada, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde kullanılmak için 9 ay süreyle verilmektedir.

irtibat: Rotary International

Reşit Galip Cad. İlkadım Sok. No.1 06700 Gaziosmanpaşa-Ankara

Tel: 0312 447 44 27

33) Smithsonian Institution

Bilimsel gelişim, nüfus artışı ve teknoloji kullanımı gibi birçok alanda araştırma ve eğitim bursları veriliyor.

irtibat: Smitsonian Institute Interdisciplinary Communications Program

1717 Massachusetts Avenue, NW Washington DC. 20036 USA

34) The Eisenhower International Fund

Bu kuruluş tüm dünyada siyasal ve toplumsal alanlarda önder olmaya aday başarılı gençleri eğitim, araştırma ve kültürel etkileşimlerde bulunmak üzere 2 aydan 2 yıla kadar uzayabilen sürelerle ABD'ye davet etmektedir. Adayların gerekli tüm harcamaları da karşılanmaktadır.

irtibat: The Eisenhower I.F. 256 South 16 th Street. Philadelplia PA 19102 USA

35) UN - UNITED NATIONS

Birleşmiş Milletler merkez teşkilatının faaliyetleri çerçevesinde çeşitli ülkelerin öğrenci ve akademisyenlerine verdiği pek çok burs, araştırma asistanlığı ve uzman statüsünde iş imkânı mevcuttur. Özellikle her yıl New York ve Cenevre büroları tarafından 20-30 yaş arasında, İngilizce bilen lisans eğitimlerini bitirmiş ya da en az son sınıfta bulunan öğrencilerle lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler, sosyal bilimler, toplum sosyolojisi ve siyasal bilimler alanlarında çok sayıda staj bursu programları uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki etkinlikleriyle ilgili olarak verdiği burs ve çalışma olanakları için posta adresine yazılabilinir veya kurumun Ankara temsilciliğinden bilgi alabilinir.

irtibat: United Nations Information Center

801 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA

36) UNEP-United Nations Environment Programme

Uluslararası çevre koruma programlarının yürütülmesi ve bu konuda ülkeler arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarda bulunan bu kuruluş dünya enerji kaynakları, nüfus dağılımı, çevre koruması, çevre mühendisliği sanayi atıklar ve sanayi yerleşimleri alanlarında eğitim ve araştırma projeleri uygulayarak öğrenci ve akademisyenlere eğitim ve istihdam olanakları sağlıyor. 

irtibat: UNEP 2.United Nations Plaza New York,NY 10017 USA

37) UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

BM Eğitim bilim ve kültür organizasyonunun eğitim, fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve teknoloji bilimleri, uluslararası ilişkiler, haberleşme ve kültürel etkileşimler alanlarındaki faaliyetleri ile ilgili olarak verdiği akademik eğitim ve iş olanakları için başvurulabilinir.

irtibat: UNESCO Secretariat, 7 Place de Fontenoy 75700 Paris-7e, France

UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği

1 .Rue Miollis 75732 Cedex Paris 15 – France Tel: (33-1 ) 456 82 716 (4 hat) - 452 45 224

38) UNFPA-United Nations Fund for Population Activities

Dünya üzerinde nüfus artışının denetimi ve nüfus artış oranı yüksek olan geri kalmış ve gelişmekte olan ve ülkelerde aile planlaması konularında çalışmalarda bulunan bu kuruluş, tercihen İngilizce'den başka bir dil daha bilen iktisat, istatistik, insan kaynakları doğum ve aile planlaması alanlarında eğitim görmüş öğrenci ve akademisyenlere oldukça iyi şartlarda eğitim ve iş imkanları sağlamaktadır.

irtibat: UNFPA Chief, Personnel Section 220 East 42 nd Street New York, NY 10017-USA

39) UNHCR-United Nations High Commisioner of Refugees ICM-Intergovermental Committee for Migration

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göçmenlik Komitesi ( ICM) dünya üzerinde ırk, din veya siyasi görüş ayrılıkları ve savaşlar nedeniyle kendi ülkesinde takibe uğradıkları için başka ülkelere sığınan göçmenleri yerleştirmek, hukuksal ve toplumsal sorunlarınınn çözülmesinde aracı ve yardımcı olamak amacıyla faliyette bulunmaktadır. Bu kuruluşların eğitim çalışmalarında ve faaliyetlerinde görev almak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası hukuk, sosyoloji, siyaset ve iktisat dallarında eğitim görmüş olmaları gerekmektedir.

irtibat: -UNHCR Case Postale 2500 CH-1211 Geneva

40) UNICEF (United Nations Childrens Fund) , ICC (International Childrens Center)

Bu iki kuruluş dünya üzerinde doğal afetler, savaşlar ve siyasi nedenlerle etkilenen çocuklara yardım etmek üzere kurulmuştur. Bu amaçla koruma ve sağlık merkezleri kurmakta, beslenme, sağlık ve rehabilitasyon çalışmaları yürütmektedir. Bu konularla ilgili olarak tıp, gıda mühendisliği, beslenme uzmanlığı, hemşirelik, psikoloji, psikiyatri ve toplumsall rehabilitasyon dallarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenleyerek burs olanakları verimektedir.

irtibat: -UNICEF 3. United Nations Plaza, New York 10017 USA

ICC - International Children's Center Education Department, Château de Longchamps 75700 Paris 16e - France

41) UNIDO-United Nations Industrial Development Organization UNDP-United Nations Development Programme UNCTAD-United Nations Conferance on Trade and Development

Birleşmiş Milletler'in bu üç kuruluşu üye ülkelerin doğal kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirmek, tarım, orman, balıkçılık, nakliyat, haberleşme, iktisat ve sanayi alanlarda yeni projeler uygulayarak eski teknolojilerini yenilemek ve bu konularda finansman bulmakta yardımcı olmak için çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalara katılacak adayların iktisad, sanayi ilişkileri, işletme, maliye, bankacılık veya teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim görmüş olmaları ve İngilizce'den başka Alman