Giden Öğrenci

Değerli Öğrenciler,

Uluslararası İş Birlikleri ve Ortak Programlar Birimi, Avrupa Birliği-Erasmus ve YÖK Mevlana değişim programları kapsamı dışındaki uluslararası eğitimsel işbirliği protokolleri ve programları ile ilgilenmekte; tüm dünya ülkeleri ile ikili ve çok taraflı uluslararası eğitimsel işbirliği protokolleri imzalayarak uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimini sağlamaktadır.

Siz de bu değişim programlarından yararlanmayı hedefliyorsanız; ilk olarak, sitemizde “Protokoller” sekmesi altında “Protokol Listesi” başlığı altında protokol imzalamış olduğumuz ülkelerdeki üniversiteleri inceleyerek eğitim almak istediğiniz üniversiteyi/üniversiteleri belirlemeniz gerekmektedir. Bu adımdan sonra, ilgili üniversitenin Uluslararası İş Birlikleri ve Ortak Programlar Birimi ile temasa geçerek bu üniversitede eğitim alma hususunda isteğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Bu süreç için izlenmesi gerekli adımlar aşağıdaki gibidir:

·         Eğer işbirliği protokolümüzün olmadığı bir üniversitede değişim öğrencisi olarak eğitim almak isterseniz protokol imzalamak için karşı üniversite ile iletişime geçmemiz için ofisimize talepte bulunabilirsiniz: intoffice@yildiz.edu.tr

·         Ancak, bu süreç iki üniversite arasında yazışmaların yapılacak olması itibariyle oldukça zaman alan ve bunun yanı sıra olumsuz sonuçlanma ihtimali taşıyan bir süreçtir. Başka bir deyişle, değişim öğrencisi olarak eğitim almak istediğiniz üniversite, üniversitemizle çeşitli sebeplerden dolayı akademik işbirliği protokolü imzalamak istemeyebilir. Bunları göz önünde bulundurarak, en az bir ya da iki dönem önce bu hususta bizle iletişime geçiniz.

·         Uluslararası işbirliği protokolleri kapsamında değişim öğrencisi olarak yurtdışına gitmeniz durumunda üniversitemizin herhangi bir finansal desteği bulunmamaktadır.

·         Öncelikle karşıdaki üniversitenin öğrenci değişimi ile ilgili takvimini inceleyerek başvuru tarihlerini ve istenilen belgeleri öğreniniz. Eğer üniversitenin sitesinde bu bilgiler yok ise, söz konusu üniversitenin uluslararası öğrenci ofisi ile e-posta göndererek veya telefon aracılığıyla irtibata geçerek gerekli bilgileri edininiz.

·         Yazışmaları öğrenciler olarak sizin yapmanız gerekmektedir. Hem yurtdışındaki söz konusu üniversitede eğitim alabilmek hem de bu yazışmaları yürütebilecek kadar yabancı dil bilgisine ve becerilerine sahip olmanız gerekmektedir. Ofisimiz bu yazışmaları yürütmemektedir.

·         Eğer protokolümüz olan bir üniversiteyle iletişime geçiyorsanız, karşı üniversite ile ilk yazışmanızda onlarla iletişim kurma amacınızı belirtiniz ve referans olarak sitemizden indireceğiniz protokolü epostanıza ekleyiniz. 

·         Karşı üniversiteler ile yazışmalarınız sonucunda karşı taraftan kabul almanız durumunda üniversitemiz tarafından gerekli olan evrakları hazırlamanız gerekmektedir.

Bu evraklar yurt dışına gitmeden önce hazırlamanız gerekenler ve yurt dışından döndükten sonra hazırlamanız gerekenler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ayrılmadan önce hazırlamanız gereken belgeler/formlar:

Aşağıdaki belgeleri bilgisayar ortamında doldurup aynı sırada koyunuz.

-  İmzalanan Protokolün Fotokopisi 

İki üniversite arasında yapılan protokolün fotokopisi (Uluslararası İşbirlikleri Birimi internet sayfasından alınacaktır).

-  Öğrenci Başvuru Formu (Application Form for Outgoing Students)  

YTÜ başvuru formunun aslı (Application Form for Outgoing Students) ve gidecek üniversite için doldurulan ilgili üniversitenin başvuru formunun fotokopisi.

-  Not Belgesi  

      Türkçe onaylı transkript (Asıl)

-  Öğrenim Protokolü (Learning Agreement)  

Öğrencinin misafir olacağı üniversiteden alacağı dersleri gösteren taraflarca imzalı ve mühürlü Öğrenim Protokolünün aslı (Aslının gelmemesi halinde e-posta çıktısı geçici olarak kabul edilir)

-  Kabul Belgesi

      Misafir olunacak üniversitenin başvurunuzu kabul ettiğini belirten kabul/davet belgesinin kopyası

- İntibak A Formu ( Lisans Lisansüstü , Lisansüstü (Tez) )

Misafir olunacak üniversitede alacağınız derslerin YTÜ’deki karşılıklarını gösteren denklik formunun aslı (3 adet)

-  Fakülte Kurulu Kararı  

       İntibak A formunun Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığını gösterir kurul karar belgesinin kopyası

-  Vekâletname Fotokopisi

Yurtdışındayken kayıt ve banka işlemlerinin yapılması için bir yakınınıza bıraktığınız noterden onaylı vekâletnamenin kopyası (İsteğe bağlı)

-  YTÜ Katkı Payı Dekontu

      Gideceğiniz dönemin YTÜ Katkı Payı Dekontu (İkinci Öğretim ve Uzatma Öğrencileri için)

-  Vize-Pasaport Fotokopisi

      İlk sayfa,  Kimlik Bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi

 

Yukarıdaki liste Uluslararası İşbirlikleri ve Ortak Programlar Birimi Giden Öğrenci Denetim Formu_Gidiş formudur ve bu formu yan taraftaki linkin üzerine tıklayarak indiriniz ve 3'er adet hazırlamış olduğunuz Giden Öğrenci Dosyalarının ilk sayfalarına koyunuz.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi'e döndükten sonra hazırlamanız gereken belgeler/formlar:

Aşağıdaki belgeleri bilgisayar ortamında doldurup aynı sırada koyunuz.

-  Katılım Sertifikası

Gidilen üniversite tarafından verilen değişim döneminizi kapsayan belgenin imzalı ve mühürlü aslının fotokopisi.

-  Transkript

Misafir olunan üniversiteden alınan imzalı ve mühürlü not belgesinin fotokopisi (Learning Agreement’da/Öğrenim Protokolünde yer alan derslerin, başarı durumları ve ECTS kredi karşılıkları ile birlikte göründüğü not belgesi)

-  İntibak B Formu  ( Lisans   , Lisansüstü   , Lisansüstü (Tez)   )

Misafir olunan üniversitede aldığınız derslerin, transkriptinizdeki başarı durumunuza göre denkleştirildiğini gösteren belgenin aslı

-  Fakülte Kurulu Kararı

      İntibak B formunun Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığını gösterir kurul karar belgesinin kopyası

-  Nihai Rapor Formu    

      Değişim faaliyetinize ilişkin değerlendirmenizi kapsayan form

-  İzlenim Raporu

Misafir olduğunuz bölüm, üniversite ve ülke ile ilgili eğitim, öğretim, sosyal ve resmi işlemler ile ilgili izlenimlerinizi özetlediğiniz kompozisyon niteliğinde bir sayfalık rapor

Not: Denetim Formu üzerinde yer alan bütün belgeler tek bir dosya halinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki liste Uluslararası İş Birlikleri ve Ortak Programlar Birimi Giden Öğrenci Denetim Formu_Dönüş formudur ve bu formu yan taraftaki linkin üzerine tıklayarak indiriniz ve 3'er adet hazırlamış olduğunuz  Giden Öğrenci Dosyalarının ilk sayfalarına koyunuz.